Angažman gusjeničarske dizalice LIEBHERR LR 1280

Angažman gusjeničarske dizalice LIEBHERR LR 1280 na montaži konstrukcije mosta (nadvožnjaka) na IX transferzali.
Lokacija: Novi Grad, Sarajevo, BiH