Angažman mobilne dizalice FAUN ATF 60-4 (60t) na utovaru reaktora u Bukvi za komitenta SGI Technology d.o.o.