Opis: Podizanje krovnih limova

Lokacija: zgrade Simetrale – Tešanj