Korištena transportna sredstva su MAN 3 i Goldhofer 3.
Transport se vršio za komitenta Teknoxgroup SA.