OPIS: Istovar trafoa

Korištena dizalica: FAUN ATF 60-4

Lokacija: Žabljak – Usora, BiH