Stanari TPP

Transport tereta za elektranu u Stanarima