Opis poslova: Istovar mašine

Lokacija: Usora, BiH